• Kare, vanuit jezelf.
  • Leef je leven en geniet ervan
  • Alles waar je aandacht aan schenkt groeit

'Zo kan het ook!' 
Jij & je kind

 

Samen met ouders komen wij bij elkaar om onze kennis omtrent opvoeding, communicatie, persoonlijke ontwikkeling en ervaringen met elkaar te delen. In de trainingen maken wij gebruik van de NLP methodiek en het Oplossingsgericht Werken. We geven je inzicht in hoe je waarneemt, hoe je deze informatie verwerkt en hoe je dit tot uitdrukking brengt in gedrag, emoties en taal. Door je bewust te worden van deze processen kun je jezelf nog meer aansturen op een positieve manier en verandering aanbrengen daar waar gewenst. Op deze avonden delen we theoretische kennis, is er ruimte voor interactie, zullen we (ervarings)oefeningen doen en geven we handvatten waar je effectief mee aan de slag kunt. Dit alles met als doel om vanuit een stevige basis en met meer zelfvertrouwen in verbinding te staan met jezelf en met je kind. Soms kan een kleine verandering al groots effect hebben. 

Je leert
Bewustwording en inzicht in jezelf en de ander
Begrijpen en ervaren hoe jouw communicatie werkt
Succesvoller worden in wat je doet
Leren hoe je het gewenste resultaat kunt bereiken
Leren waarnemen en observeren om je communicatie zo effectief mogelijk te gebruiken
Het gebruiken van positief taalgebruik, de mogelijkheden van taal
Situaties vanuit verschillende invalshoeken te bekijken om de situaties zo effectief mogelijk te benaderen
Herkaderen van situaties zodat je iets op een andere manier kunt ervaren, beleven, voelen

We wisselen theorie af met (ervarings-)oefeningen, metaforen en geven elkaar feedback waar je je eigen proces mee kunt verrijken. We geven je hiermee inzicht in jezelf en bieden je daarmee mogelijkheden aan om veranderingen aan te brengen daar waar gewenst. 

We zullen de onderwerpen aan de hand van voorbeelden uit opvoedsituaties verduidelijken zodat het direct toepasbaar wordt. De interactie met en inbreng van de cursisten is hierbij essentieel. Zo brengen wij onze en jullie kennis en ervaring samen met als doel: het geven van eenvoudige handvatten waar je direct en effectief mee aan de slag kunt. Hoe fijn is dat?!

Informatie over de training

Voor wie: De training ‘Zo kan het ook!  Jij & je kind’ is een training voor ouders en verzorgers.
Wanneer:De training bestaat uit vier dagdelen. Zie agenda voor de actuele data.
De kosten:De training kost € 275,- per persoon. Dit is inclusief btw en een manual van de training met theorie, oefeningen en schrijfruimte voor het eigen proces. 
Waar: In onze eigen trainingsruimte aan de Oude Parklaan.
.

Alles waar je aandacht aan schenkt groeit

Karin Stoffers

06 13420665

Over Karin

Renske Groot

06 11408490

Over Renske